Posted on

Пътешественик попита мъдрата жена – притча

мъдрост

Пътешественик попита мъдрата жена:
мъдрост– Кажете ми, какво подкрепя хроничното заболяване?
– Мислите … – отговори тя.
– Защо хората мислят толкова много за своите заболявания?
– Защото имат нужда от тях … – усмихна се мъдрата жена.

– Имат нужда? За какво? – изуми се пътешественикът.
– За да си починат от суматохата. И от това, което не искат да правят …

Пътешественикът замълча, размишлявайки върху чутото.
– Но ако хората отидат на лекар, значи те искат да се отърват от болестта?  – каза той със съмнение.

– Те искат да се отърват от неприятните симптоми – сви рамене мъдрата жена.
– А не от болестите, които ги предпазват от самите тях…

– От самите тях … – повтори събеседникът. Той поклати глава и попита:
– А не е ли възможно да се защитят по някакъв по-продуктивен начин?

– Възможно е, да … Но тогава трябва да променят живота си.
– Как?

– От болестта, чрез която се отдалечават от всичко, което не искат да правят, да отидат към това, което биха искали да правят и им доставя удоволствие в работата, хобитата и ежедневието … Тогава болестта от помощник се превръща в нещо ненужно и тревожно и, следователно, ще започне да отслабва …
Но промяната на живота е трудна …
По-лесно е да се разболееш …
И като намерят квалифициран лекар, периодично се отдават на почивка, потъвайки още по-дълбоко в болестта.

-Мхм… – помисли си пътешественикът. – И какво бихте препоръчали на лекарите в това отношение?

– Не се концентрирайте върху последствията, а продължете върху причините. И мотивирайте хората да се променят, въпреки яростното им недоволство и мощната съпротива …

– А ако лекарите не знаят как?

– Нека учат, ако искат да станат лечители, променяйки съдбата – усмихна се мъдрата жена. – Да бъдеш лекар на симптомите е по-просто, по-удобно и по-доходно … Но рано или късно смисълът угасва и удоволствието от работата изчезва …

Тя прекъсна за момент и завърши:

– И в края на живота си, няма да има какво да си спомнят …

Автор неизвестен….

Happygreen.bg