Политика

Тук изложената Политика за поверителност има за цел да усведоми за това как Гуцини ЕООД третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание:

От 25.05.2018 година в България се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Както и да гарантира правото ни на неприкосновеност и защита на личните данни.

Новият регламент идва с изисквания, които ние спазваме. Сред тях са:

 • Да информираме какви данни използваме и защо.
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, ако предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
 • Да можете да променяте съгласието си за различни цели през този сайт.
 • Да гарантираме правото да поискате коригиране на данните ви, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
 • Да посочваме всички трети лица, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Всички данни, с които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива са имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители:

Гуцини ЕООД събира от потребителите на уебсайта www.happygreen.bg специфични данни от осъществените от тях регистрации

 • От www.happygreen.bg – имейл адрес, потребителско име, адрес за доставка на продукти, IP адрес, телефонен номер, коментари, оставени в полето за коментар или онлайн консултация на уебсайта (същите коментари са публични по своя характер).

За добавяне и управление на коментари, събираме предоставени от вас лични данни, според начина ви на достъп до решението:

 • Имена и имейл адрес
 • login информация

Самите коментари са публични, поради което любезно Ви молим да не добавяте лични данни и такава информация, която не бихте искали да видите публично споделена в тях.

Данни, събирани за всички посетители на нашия уебсайт

Събираме данни за всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно следните категории данни:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;
 • История на направените от Вас търсения в нашите страници;
 • История на направените от Вас поръчки

Данни, събирани от прочитане на бисквитки:  Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

 • Реализираните поръчки, добавяне и премахване на продукти в кошница

На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни

Гуцини ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение. Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Защита на информацията

Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, действащи под ръководството на Гуцини ЕООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него или разполага с профил в www.happygreen.bg

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Права на субектите на данни според GDPR

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени).
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.
  Контакти:

Администратор: Гуцини ЕООД, ЕИК 206470375, гр. София, Младост 1, бл. 24, тел. +359 896616777
Длъжностно лице по защита на данните, Цветелина Гуцина, e-mail happygreen108@gmail.com