Карма – книга за кармата Садгуру

20.00 лв.

Описание

Карма

Какво е карма? Повечето хора разбират кармата като баланс между добрите и лошите дела, добродетели и грехове. Механизмът, чийто постулат е, че не можем да избегнем последствията от собствените си действия. В действителност кармата няма нищо общо с награда или наказание. Карма просто означава действие: нашето действие, нашата отговорност. Това не е някаква външна система на престъпления и наказания, а вътрешен цикъл, генериран от нас самите. Натрупването на карма се определя само от нашето намерение и начина, по който реагираме на това, което ни се случва. С течение на времето е възможно да попаднем в примката на собствените си несъзнателни модели на поведение.

В книгата “Карма” Садгуру се стреми да ни върне на мястото на човека, държащ руля на своя живот.  Трансформирайки ни от един стресиран пътник в уверен шофьор, който се ориентира в хода на собствената си съдба. Книгата Карма е дълбочинно изследване и наръчник, възвръщаш нашето разбиране за кармата до първоначалния й потенциал за свобода и овластяване, вместо източник на заплитане. Чрез ученията на Садгуру ще се научите как да живеете интелигентно и радостно в един предизвикателен свят.

Кой е Садгуру – йогин и истински мистик на нашето съвремие, визионер, хуманитарист и виден духовен водач. Съвременен гуру, но незагубил връзка със света и светските и прагматични въпроси. С изключителната си практична мъдрост, Садгуру вдъхновява за физическото, умственото и духовното благополучие на всички. Той владее механизмите и тайните на живота, в резултат от неговото дълбоко преживяване и изследване на по-фините измерения на живота.

„Този ​​живот за мен е стремеж да подкрепя хората в това, да преживеят и изразят своята божественост. Нека познаете блаженството на Божественото.”

Садгуру е най-необичаен мистик, непринадлежащ към никаква конкретна традиция, Садгуру включва и представя най-важното за съвременния живот от йогийските науки.

Визията и разбирането на Садгуру за съвременните социални и икономически проблеми го правят много търсен събеседник и участник в множество интервюта. Неговите думи и напътвствия присъстват редовно във водещите национални вестници на Индия. Известна обществена личност, той редовно привлича хора от цял свят, често с огромна аудитория от над 300 000 души за своите публични беседи и „сатсанги“. Виж също Вътрешно изграждане от същия автор.

ИК БАРД, Меки Корици

Facebooktwitterpinterestmail

Допълнителна информация

Тегло 0.550 kg