Posted on Leave a comment

Пътешественик попита мъдрата жена – притча

мъдрост

Пътешественик попита мъдрата жена: – Кажете ми, какво подкрепя хроничното заболяване? – Мислите … – отговори тя. – Защо хората мислят толкова много за своите заболявания? – Защото имат нужда от тях … – усмихна се мъдрата жена. – Имат нужда? За какво? – изуми се пътешественикът. – За да си починат от суматохата. И […]